Sme.sk | Tlačové správy | Ľudské zdroje | Konferencia mladých výskumníkov – KOMVY 2013

Tlačová správa / Ľudské zdroje
Konferencia mladých výskumníkov – KOMVY 2013

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA a Komory stavebných inžinierov zorganizovala 2. ročník Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2013, ktorá je určená pre doktorandov a postdoktorandov v oblasti vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva.

Konferencia sa konala v učebno-výcvikovom zariadení Stavebnej fakulty STU v Kočovciach v dňoch 13.-15.11.2013.

Prednášky na konferencii boli zaradené v troch tematických celkoch:

Vodné stavby a hydraulické posúdenie,
Krajinné inžinierstvo a vodné hospodárstvo,
Projektovanie, realizácia a prevádzkovanie objektov v zdravotnom a environmentálnom inžinierstve.

Garantmi konferencie pre jednotlivé sekcie boli prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Katedry hydrotechniky, prof. Ing. Viliam Macura, PhD. z Katedry vodného hospodárstva krajiny a doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

Prvou sekciou bolo krajinné inžinierstvo a vodné hospodárstvo, kde sa prednášatelia venovali súboru problémov protieróznych opatrení, určeniu fosforu v pôde, problematike horúčav na Slovensku a klimatickým otázkam na severe Slovenska.

V sekcii vodné stavby a hydraulické posúdenie boli príspevky zamerané na návrh objektovej skladby malej vodnej elektrárne, hydraulické posúdenie pôsobenia vztlakovej sily a CFD modelovanie objektov čistiarní odpadových vôd.

Projektovanie, realizácia a prevádzkovanie objektov v zdravotnom a environmentálnom inžinierstve bola najrôznorodejšia sekcia. V tejto sekcii bola riešená chémia pitných vôd a odpadových vôd so zameraním na odstraňovanie antibiotík z vody, taktiež problémy s infiltráciou podzemných vôd do kanalizácie a problematika separácie v školských priestoroch ako aj modelovanie priesakových kvapalín na skládke odpadov.

Prednášatelia odborne ozrejmili problematiky svojich prác, ktorým sa venujú. Okrem odborných prednášok bola konferencia obohatená o spoločný kultúrno-športový program v blízkej obci Beckov.

Všetkým prednášateľom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

Kolektív Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave

4. 12. 2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.