KZDI.SK
Department of Sanitary & Environmental Engineering
E-Mail: stefan.stanko@stuba.sk

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
WELCOME
Department of Sanitary & Environmental Engineering
Faculty of Civil Engineering
SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

Radlinského 11, block C, 13th floor.
813 68 Bratislava 1, SLOVAKIA

Tel: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
First water supply system in Bratislava

Začiatky vodovodu v Bratislave siahajú do 16.storočia. Rast stredovekého mesta si vyžadoval čoraz intenzívnejšie riešenie problému prístupu obyvateľstva k vode. V tom čase obvyklým zdrojom vody boli studne. Z polovice 15.storočia sa datuje zakladanie verejných studní na námestiach a trhoviskách. Stredoveké verejné studne v ďalšom období nepostačovali, a preto v 16.storočí začali stavať verejné studne - fontány, do ktorých sa privádzala pitná voda z množstva prameňov na svahoch Malých Karpát.

Z týchto prameňov sa sústreďovala voda pomocou kanálov vykladaných kamennými dlaždicami do zberných objektov, potom drevenými a neskoršie medenými a olovenými potrubiami do studní - fontán. Pravdepodobne najstarší vodovod bol napojený na prameň na Hlbokej ceste a viedol cez kláštor kapucínov do verejnej studne na Hurbanovom námestí. Zo 16.storočia pochádza vodovod z Kalvárie a Hlbokej cesty, ktorý zásoboval verejné studne na Hlavnom, Františkánskom a Rybnom námestí. V 17.storočí bol postavený vodovod z Búdkovej cesty do Primaciálneho letohrádku terajšej divíznej nemocnice na Kniežacom námestí. Všetky tieto vodovody fungovali ako gravitačné.
    viac.....
Water is the main force of life.
..
Studňa na Sihoti
Výver prameňa
Aquadukt
RESEARCHER NIGHT 2013

                                                  more...
ACTUALITY