KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
...
EXKURZIE ŠTUDENTOV
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Exkurzia 2013
..
Exkurzia sa konala v rozsahu 5 dní v októbri 2013, 7.-10.
Zúčastnili sa jej študenti, ktorí riešia diplomové práce na Katedre ZEI.

Exkurzia bola uskutočnená na Slovensku a končila v JMA Hodoním.

Exkurzia sa uskutočnila za podpory a pomoci firiem a vodárenských spoločností
Odborná pomoc exkurzie 2013
PROGRAM EXKURZIE, Staršie FOTO
Program 2013 2013 pramen 2013 kupele Trencianske Teplice
Program 2013 2013 pramen 2013 kupele Trencianske Teplice
2013 na prameni 2013 TAVOS 2013 JMA Hodonin
2013 na prameni 2013 TAVOS 2013 JMA Hodonin
2012 2007 2005
2012 2007 2005
2004 2003 2002
2004 2003 2002
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL