KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
AKTIVITY
NOC VÝSKUMNÍKOV - KZEI       - Pijeme zdravú vodu?
7. ročník festivalu vedy Noc výskumníkov, ktorý sa konal pod motívom Veda je zázrak, opäť prekonal očakávania organizátorov. Tohtoročné podujatie vzbudilo mimoriadny  záujem verejnosti, v piatich mestách republiky ho navštívili desaťtisíce ľudí. Mali možnosť presvedčiť sa, že na Slovensku sa robí špičkový výskum v mnohých prípadoch porovnateľný so svetom. Obzvlášť potešil záujem mladých ľudí, žiakov a študentov, z ktorých možno niektorí aj zauvažovali o kariére budúceho vedca.

Patrí za to poďakovanie všetkým tým, bez ktorých by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť a z nich najmä tým - okolo 1000 slovenských  vedcov - ktorí už po siedmy raz v posledný septembrový piatok opustili svoje pracovne a laboratóriá, aby širokej verejnosti odhalili magický svet vedy.

Nemalým priehrštím k tomu prispela aj naša  katedra.
Tajomník:
Ing. Kristína Galbová, PhD.

email:
kristina.galbova@stuba.sk         

tel: 
+421 2 59274 568
http://nocvyskumnikov.sk/
Zúčastnili sme sa...
Jaroslav Hrudka a Lenka Molnárová
STARÁ TRŽNICA, Bratislava
Michal Kunštek
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva: Ing.Jaroslav Hrudka, Ing.Lenka Molnárová a Ing.Michal Kunštek - Pijeme zdravú vodu?: testovanie vlastností rôznych nápojov, pozorovanie mikroroganizmov vo vode, horúcovodná fontána, herónová fontána z PET fliaš....
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL