KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1
PRIAMA LINKA PRE MATURANTOV
Dňa 6. februára 2014 sme na Stavebnej fakulte STU v Bratislave zorganizovali DOD
Kontakt

Lenka Molnárová

Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Telefón: +421 2 59 274 282, 702
Fax: +421 2 59 274 602
lenka.molnarova@stuba.sk

Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1
Akcie sa zúčastnilo množstvo študentov z rôznych častí Slovenska.

Študenti stredných škôl si vypočuli informačné prednášky o stavebníctve a študijných programoch, ktoré ponúka Stavebná fakulta v školskom roku 2014/15.

Záujemci o študijné programy
Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)
a
Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (STOP)

si prehliadli aj priestory Hydrotechnického laboratória, kde zodpovedali
aj na otázky prostredníctvom kvízuRadlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL