KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave  12.2.2015
.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1
PRIAMA LINKA PRE MATURANTOV
INFO Z DOD 6. februára 2014
Kontakt

Lenka Molnárová

Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Telefón: +421 2 59 274 282, 702
Fax: +421 2 59 274 602
lenka.molnarova@stuba.sk

Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1
Akcie sa zúčastnilo množstvo študentov z rôznych častí Slovenska.

Študenti stredných škôl si vypočuli informačné prednášky o stavebníctve a študijných programoch, ktoré ponúka Stavebná fakulta v školskom roku 2014/15.

Záujemci o študijné programy
Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)
a
Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (STOP)

si prehliadli aj priestory Hydrotechnického laboratória, kde zodpovedali
aj na otázky prostredníctvom kvízuDňa 12. februára 2015 Vás radi uvítame na našej fakulte,
aby ste sa sami presvedčili čo znamená byť "stavbár" a navyše "vodár" ...
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL