KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
ROZNE INFORMÁCIE O VODE  -  BELUŠOV VODOJEM V TRNAVE
NOVINKY
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
PRIAMA LINKA PRE MATURANTOV
Vodojem prof.Ing.arch. Emila Beluša v Trnave - dnes zásobuje vodou obyvateľov mesta Trnava.

Viete odkiaľ je voda vo vodojeme a ako sa tam dostala?
Trnavský vodojem, navrhnutý architektom Emilom Belušom  je skvostným dielom určeným vode a ľuďom.

Je to obrovská „fľaša“, ktorá nie je z ropy a ktorú nie je potrebné dennodenne kupovať, stačí ho len zásobným potrubím dopĺňať zo studní a prameňov z okolia.
(Kde nemáme k dispozícii zdroje podzemnej vody, využívame upravenú vodu z prírodných alebo umelo vybudovaných nádrží.  Napr. nádrž Starina na východnom Slovensku.)

Vodojem  slúži na to, aby sa voda počas celého dňa dostala gravitačne pod tlakom do kohútikov domácností.
(výška vodojemu v Trnave je 50m)
Nachádza sa v ňom 1200 m3 vody, ktorej cena je približne 1200 Eur pri cene 1 Eur za m3.  Keby sme vodu obsiahnutú v ňom naplnili do 2l fliaš napr. len za 20 centov, voda v ňom by mala cenu 120 tisíc Eur. Vieme koľko zlata to predstavuje? Koľko krát ste si na potulkách museli kúpiť 0,5 l vody za 1 až 2 eurá?

Ako dlho vydrží objem tohto vodojemu pre obyvateľov?  Deň, dva, týždeň. Ako ho naplniť?  Aj to sú úlohy pre študentov, ktorí študujú na odboroch VHVS a STOP na Stavebnej fakulte v Bratislave
Prof. Ing. arch. Emil Belluš, DrSc.
Pôvodný plán vodojemu z r 1946
Študenti na exkurzii
v objekte vodojemu 
2013
Prameň Dobrá voda - jeden zo zdrojov vody mesta Trnava
V Stĺpe vodojemu
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL