KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

KVÍZ PRE MATURANTOV,   vyhodnotenie, zlosovanie výhercov 28.7.2014
.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1
PRIAMA LINKA PRE MATURANTOV
Dňa 28.7.2014 sa uskutočnilo vylosovanie súťaže  vodohospodárskeho kvízu, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok respondetov.
Spomedzi mnohých, ktorí správne odpovedali na otázky, sme za asistencie vedúcich katedier:
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva,
Katedra hydrotechniky
Katedra vodného hospodárstva krajiny


vylosovali troch
výhercov tabletov, ktoré do súťaže venovali jednotlivé katedry "VODY"
Kontakt

Lenka Molnárová

Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Telefón: +421 2 59 274 282, 702
Fax: +421 2 59 274 602
lenka.molnarova@stuba.sk

Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1
Víťazmi kvízu sú:

Jakub,
Viktor,
Eva
Výhercom gratulujeme,
budeme ich kontaktovať na adresách, ktoré uviedli na formulári kvízu
ceny im budú odovzdané v septembri 2014
Chcete si ešte vyskúšať?
- zariadenia na čistenie vody
- žena, ktorá čistí niečo v domácnosti
- profesorka, ktorá kára študenta na vysokej škole
- nájomná vrahyňa, profesorka
- zariadenia na čistenie vody  -  čistiareň odpadových vôd
Z odpovedí vyberáme:
Otázka?
V televízií sa často spomína slovo čistička. Čo slovo čistička znamená?
odpovede ktoré ste uviedli:
SPRÁVNE:

Z uvedeného je zrejmé, že aj Vy máte zmysel pre humor, čo nás veľmi teší !
  :))


Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL