KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
TĚMA DÁTUM ŠKOLITEĽ KONTAKT
1. Verejná kanalizácia (VK) 27.-29.9.2017 PROEKO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania tel.: 02/65 456 361, 
mobil: 0903 403 083,
e-mail: chabalovah@proeko.sk
2. Verejný vodovod (VV) 25.-27.9.2017 PROEKO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania tel.: 02/65 456 361
mobil: 0903 403 083, 
e-mail: chabalovah@proeko.sk
OSVEDČOVATEĽ - KURZY ODBORNEJ PRÍPRAVY
OSVEDČENIE NA PREVÁDZKOVANIE
VEREJNÝCH VODOVODOV
A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
Poznámka : 
Kurzy nie sú organizované osvedčovateľom !

Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702
Fax: +421 2 59 274 602
ivona.skultetyova@stuba.sk
ARCHÍV TERMÍNOV
AKTUALITY
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702
Fax: +421 2 59 274 602
ivona.skultetyova@stuba.sk
Kurzy odbornej prípravy
Inštitúcie vykonávajúce odbornú prípravu na skúšky Odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktoré odporúča Osvedčovateľ (podľa § 18 Skúšobného poriadku č. 1/2003).
Účasť kandidáta na odbornej príprave je dobrovoľná a nemá vplyv na priebeh skúšky


PROEKO - inštitút vzdelávania
Strmý vŕšok 18
841 06 Bratislava 48
tel.: 02/65 456 361
fax: 02/65 456 362                  mobil: 0903 403 083
Mgr. Helena Chabalová              e-mail: chabalovah@proeko.sk
www.proeko.sk
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL