KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
OSVEDČOVATEĽ - TERMÍNY SKÚŠOK
OSVEDČENIE NA PREVÁDZKOVANIE
VEREJNÝCH VODOVODOV
A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
ARCHIV
2016
DECEMBER
 
NOVEMBER
 
OKTÓBER
27., 28.
SEPTEMBER
2., 30.
AUGUST
 
JÚL
8.
JÚN
24.
MÁJ
13.
APRÍL
8.
MAREC
 
FEBRUÁR
 
JANUÁR
 
Poznámka : 
Na termín skúšok je potrebné sa prihlásiť - vyplniť a zaslať žiadosť a záväznú prihlášku na adresu Osvedčovateľa !
Záväzná prihláška - 2017
dokument vo formáte .doc (Word)6
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702
Fax: +421 2 59 274 602
ivona.skultetyova@stuba.sk
ARCHÍV TERMÍNOV

Archív termínov:

   

2012

 
DECEMBER 7.-nekoná sa, 17.-realizuje sa
NOVEMBER 23. alternatívne 30.
OKTÓBER 26., 30.
SEPTEMBER 28.
AUGUST  
JÚL  
JÚN 22.
MÁJ 11.
APRÍL 13.
MAREC 9.
FEBRUÁR 3.
JANUÁR  
   
 

2011

 
DECEMBER 8., 9.
NOVEMBER 25.
OKTÓBER 28.
SEPTEMBER 16.
AUGUST  
JÚL 11., 12.
JÚN 17.
MÁJ 6.
APRÍL 15.
MAREC 25.
FEBRUÁR 11.
JANUÁR 21.

2010

 
DECEMBER 17.
NOVEMBER 26.
OKTÓBER 1.- zrušený, presunuté na 14. a 15.
SEPTEMBER 3.
AUGUST -
JÚL 9.
JÚN 9.
MÁJ 14.
APRÍL 30.
MAREC 26.
FEBRUÁR 19.
JANUÁR 21.

2009

DECEMBER 3.
NOVEMBER 27.
OKTÓBER 30.
SEPTEMBER 18.
AUGUST 28.
JÚL 10.
JÚN  
MÁJ 21., 22.
APRÍL 24.
MAREC 27.
FEBRUÁR 13.
JANUÁR 30.

2008

DECEMBER 12..,15.
NOVEMBER 21..
OKTÓBER 24.
SEPTEMBER 19.
AUGUST .
JÚL 11.
JÚN  
MÁJ 23.
APRÍL 25.
MAREC 28.
FEBRUÁR 15.
JANUÁR 25.
2007  
DECEMBER 10.
NOVEMBER 29., 30.
OKTÓBER 19.
SEPTEMBER 28.
AUGUST 24.
JÚL 9.
JÚN 14.
MAJ 17.
APRÍL 20.
MAREC 3.,   16.,
FEBRUAR 9.
JANUAR 11.
2006  
DECEMBER 15.
NOVEMBER 10.
OKTÓBER 6., 13.
SEPTEMBER 8.
AUGUST 25.
JÚL 4.
JÚN 1.,2.
MAJ 5.
MAREC 10., 31.
FEBRUAR 24.
JANUAR 13., 27.
2005
DECEMBER 9.
NOVEMBER 18.,23., 24., 25.
OKTÓBER 28.
AUGUST 26.
JÚL 20.
JÚN 8.,29,
MÁJ 13,.27.
APRIL 15., 29.
MAREC 2., 30.
FEBRUAR 2., 9.,
JANUAR 12.,26.
2004  
DECEMBER 8.
NOVEMBER 3.
OKTÓBER 1., 15., 29.
SEPTEMBER 3., 10., 13., 14., 29.
AUGUST  31.
JÚL 9.
JÚN 1.,2.,3.,8.,9.,22.,25.,30.
MÁJ  5.,  21., 25.,31.
APRÍL 2., 23., 30.
MAREC  5., 23.,  26., 30
FEBRUÁR 3., 5., 10., 12.,  17.,  19.,  25., 26.
JANUÁR  13.,   20.,  27.

 

 

!

 

AKTUALITY
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702
Fax: +421 2 59 274 602
ivona.skultetyova@stuba.sk
 
2017
DECEMBER
 
NOVEMBER
10.
OKTÓBER
13.
SEPTEMBER
15.
AUGUST
 
JÚL
7.
JÚN
2., 30.
MÁJ
19.
APRÍL
21.
MAREC
 
FEBRUÁR
 
JANUÁR
 
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL