KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
AKTUALITY
OSVEDČOVATEĽ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Katedra ZEI
vykonáva funkciu osvedčovateľa na prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií od roku 2003 na základe vyhlášky 124/2003.
124/2003 Vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej repubiky z
20. marca 2003, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
prevádzkovanie verejných vodovodov a
verejných kanalizácií
PDF
Vyhláška 124/2003 MP SR
OSVEDČENIE NA PREVÁDZKOVANIE
VEREJNÝCH VODOVODOV
A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702
Fax: +421 2 59 274 602
ivona.skultetyova@stuba.sk
VITAJTE NA PORTÁLI OSVEDČOVATEĽ
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL