KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
NOVINKY
NAŠI PARTNERI - Vodárne a kanalizácie
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Vedúci katedry:
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
..
email:
stefan.stanko@stuba.sk         
tel:
+421 2 59274 280        
 • ORGANIZÁCIE:
 • VODÁRENSKÉ SPOLOČNOSTI
  • BVS
  • ZSVS
  • TAVOS
  • TVK
  • KomVak
  • VVS
  • TVS
 • AVS
  • Sub Item 1
  • Sub Item 2
   • Sub Item 3
   • Sub Item 4
 • SNK IWA
1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
2. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
3. Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Dolný Kubín
4. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad,
5.   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad
6. Považská vodárenská spoločnosť,.a.s.
7. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina,
8. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica,
9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská
Bystrica,
10. Trenčianská vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín,
11. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín,
12. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany,
13. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin
14. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok
15. Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.,
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice,
17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
VODÁRENSKÉ SPOLOČNOSTI  - väčšie
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL