KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
NAŠI PARTNERI  -  ČASOPISY
NOVINKY
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Vedúci katedry:
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
email:
stefan.stanko@stuba.sk         
tel:
+421 2 59274 280        
 • ORGANIZÁCIE:
 • VODÁRENSKÉ SPOLOČNOSTI
  • BVS
  • ZSVS
  • TAVOS
  • TVK
  • KomVak
  • VVS
  • TVS
 • AVS
  • Sub Item 1
  • Sub Item 2
   • Sub Item 3
   • Sub Item 4
 • SNK IWA
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL