KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
osobnosti
doc. Ing. FRANTIŠEK PETRATÚR
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
..

Vydané skriptá:

Stokovanie

František Petratúr. Bratislava
Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1952. 218 s.


Názov: Stokovanie
Autor: Petratur, František
Vydavateľské údaje: Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1952
Počet strán: 218 s
Jazyk: slovenčina
ISBN/ISSN: --- Predmetové heslo: ---
Typ dokumentu: učebnice vysokých škôl
MDT: 628.2
OpenURL: http://www.infogate.sk/openURL?sid=CVTI.0971635
Stokovanie. Tabulky / František Petratur. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1952. 65 tab.

Doc.Petratúr sa zaslúžil o rozvoj vodárenstva a hlavne stokovania.

V praxi bol významným odborníkom, ktorý sa za slúžil o výstavbu vodárenských diel, ako je napr. vodovod pre mesto Prešov.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL