KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
VEDA a VÝSKUM - PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
granty mladých
..
Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov na STU
grantový program podporený rektorom STU prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD
NÁZOV PROJEKTU
AKRONYM
ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
SUMA
2013
Analýza sedimentačných nádrží s využitím CFD modelu
Výskyt penicilínu a paracetamolu v pitnej vode a ich vplyv na kvalitu pitnej vody
Vplyv vybraných filtračných materiálov na účinnosť procesov úpravy vody
Metodika pre určenie kritických prvkov vodovodného systému
Návrh efektívneho separovaného zberu odpadov v prostredí Stavebnej fakulty
ASENACFD
PEPAPIV
VYMPUV
MUKVS
NEFSEP
Jaroslav Hrudka, Ing.
Michal Kunštek, Ing.
Anna Hanusová, Ing.
Martina Hanková, Ing.
Staník Viliam, Ing.
650,00
1000,00
950,00
900,00
1000,00
Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach
prostredníctvom zelených striech
REDEMOD
Berta Pavel, Ing.
2012
950,00
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL