KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
osobnosti
Ing. ANNA REPÍKOVÁ
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
..
R-Projekt, s.r.o.
Röntgenova 2 ,Bratislava 851 01

výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia vodohospodárske stavby a výkon odborných činností vo výstavbe podľa zákona č
Na katedre vyučovala predmety z oblasti stokovania.
Vykonávala výskumnú činnosť v danej oblasti.
V súčasnosti pracuje vo fy R-Projekt, s.r.o.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL