KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
doc. Ing. ANTON UHLIARIK, CSc.   (1933-2011)
osobnosti
..
Docent Anton Uhliarik dlhoročne zabezpečoval výuku hlavne predmetu Inžinierske siete

Spolu s kolegami z Brna vydali v roku 1992 publikáciu Inžinierske siete

(Anton Uhliarik,  Milan Šerek,  Petr Šrytr - 1992)
ISBN-13: 978-80-05-00025-6, ISBN: 80-05-00025-1
Skriptá
Inžinierske siete / Anton Uhliarik. 4. vyd. Bratislava : Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, 1986. 254 s.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL