KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
VEDA a VÝSKUM - PROJEKTY
ARCHÍV PROJEKTOV
..
Vedeckotechnický výskum katedry je orientovaný do nasledujúcich oblastí:
Výskum je vykonávaný prevažne v teréne.

Katredra disponuje
laboratóriom vody - výskum je vykonávaný na špecializovaných prístrojoch a zameraný ako na pitnú, tak odpadovú vodu
laboratóriom stokovania
laboratórium mikrobiológie
VODÁRENSTVO
STOKOVANIE
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
BALNEOTECHNIKA
ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO
Terénny výskum je vykonávaný prevažne prístrojmi, určenými na využitie mimo laboratória, je zameraný na všetky záujmové oblasti katedry.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL