KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
...
VEDENIE
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Vedúca katedry:
..
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Tajomník katedry:
ivona.skultetyova@stuba.sk
kristina.galbova@stuba.sk


+421 2 59274 600        
+421 2 59274 568        
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
jarmila.bozikova@stuba.sk         
+421 2 59274 611   
Zástupca vedúceho katedry:
Ing. Kristína Galbová, PhD.
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
stefan.stanko@stuba.sk         
Prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy STU:
+421 2 59274 280   


+421 918 669029
Projektový koordinátor KZEI
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL