KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
NOVINKY
ZAMESTNANCI
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Tajomník katedry:
Ing. Kristína Galbová, PhD.

kristina.galbova@stuba.sk

+421 2 59274 568
sekretariát:
Bc. Andrea Staňová

andrea_stanova@stuba.sk

+421 2 59274 702, 280       
profesori
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD

jozef.kris@stuba.sk

+421 2 59274 615       
docenti
Barloková Danica, doc. Ing. PhD.
Božíková Jarmila, doc.Ing. PhD.
Ilavský Ján, doc. Ing. PhD.
Stanko Štefan, doc. Ing. PhD.
Škultétyová Ivona, doc.RNDr. PhD.

danka.barlokova@stuba.sk
jarmila.bozikova@stuba.sk
jan.ilavsky@stuba.sk
stefan.stanko@stuba.sk
ivona.skultetyova@stuba.sk

+421 2 59274 286
+421 2 59274 611
+421 2 59274 609
+421 2 59274 280, 603
+421 2 59274 600
odborní asistenti
Galbová Kristína, Ing., PhD.
Holubec Michal, Ing., PhD.
Tóthová Katarína, Ing., PhD
.

kristina.galbova@stuba.sk
michal.holubec@stuba.sk
katarina.tothova@stuba.sk

+421 2 59274 568
+421 2 59274 275
+421 2 59274 271

marek.sokac@stuba.sk
ivana.mahrikova@stuba.sk
výskumní pracovníci
Sokáč Marek, doc. Ing. PhD.
Mahríková Ivana, Ing. PhD.

+421 2 59274 286
+421 2 59274 285
Vedúca katedry.:
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.

ivona.skultetyova@stuba.sk
tel:
+421 2 59274 600        
Zástupca vedúceho.:
doc. Ing.Jarmila Božíková,PhD.

jarmila.bozikova@stuba.sk

+421 2 59274 611        
Prorektor STU
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
email:
stefan.stanko@stuba.sk         
tel:
+421 918 669029        
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL