KATEDRA ZDRAVOTNÉHO A ENVIRONMENTÁLNEHO INŽINIERSTVA
Department of Sanitary & Environmental Engineering


SLOVENSKY
     

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA,
Stavebná fakulta
Radlinského 11, 81368 Bratislava
Tel: +421-2-59 274 702 ,  Fax: +421-2-59 274 602, EMAIL Kontakt

     


ENGLISH

Si PhD. zaujímajúci sa o vodu???  potom klikni na:  KOMVY 2013 - november 2013

Pijeme zdravú vodu?
NAŠI PhD a NOC VÝSKUMNÍKOV v Starej Tržnici v Bratislave

Si maturant/ka a rozmýšľaš kam ďalej???

AKÝM SMEROM SA CHCEŠ UBERAŤ
A NA AKÚ VYSOKÚ ŠKOLU SA PRIHLÁSIŤ
?

Príď študovať "vodu",

vyber si študijný program:
 "Vodné stavby a vodné hospodárstvo"

a onedlho budeš pánom vody aj TY!

Hľa, čím treba byť, vodou! Ak nemá prekážku tečie, ak je tu hrádza, zastaví sa, ak sa hrádza pretrhne, potečie znova. V hranatej nádobe je hranatá v okrúhlej okrúhla. Aj pre toto všetko je najpotrebnejšia a najsilnejšia.                          Lao-C´

Mali sme dobu železnú, bronzovú, éru uhlia, pary, máme éru ropy.

To všetko podnietilo vznik mnohých povolaní, ktoré vznikli, aj zanikli.

Ale povolania zaoberajúce sa vodným hospodárstvom nemôžu nikdy zaniknúť !

Kedy bude éra vody? - ...zlá otázka, lebo už tu je, lebo voda je základ všetkého živého na Zemi a potrebuje ju každý a vždy !    

Hospodárenie s vodou bolo vždy dôležité,

omnoho dôležitejšie je dnes ako v minulosti,

v blízkej budúcnosti bude vplývať na všetko okolo nás, na svetovú ekonomiku, na všetky súčastí života človeka !

 

"Ak piješ vodu, mysli na prameň !!!"

Klikni na obrázky a skús nájsť odpoveď
 

Poster VSVH

 

Poster STOP

"Voda je hnacou silou celej prírody"
Leonardo Da Vinci

         

Termíny prihlášok  pre šk.rok 2013/14 do  30.4.2013

Termín prijímacieho konania : 09. - 11. júna 2014
Podmienky prijatia : www.svf.stuba.sk
Facebook

 

last update:   06/10/13

WMHE 2013
13th International Symposium

on Water Management and Hydraulic Engineering

 
September 9-12, 2013
Bratislava, Slovakia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFÓNNY ZOZNAM FAKULTY
TELEFÓNNY ZOZNAM NA SLOVENSKU
  K144 -- Katedra zdravotního
a ekologického inženýrství
PRAHA
UVHO BRNO 
VLASTNA
ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH 
EXPERTOV SR
Zoznam absolventov
 
SNK IWA  
 

 

   
KIB-SvF(priebezne)

INTRANET: Osobná administratíva

Google
WWW zoznam.sk
2012

ZAPOCTY

STOKOVANIE a ČOV - OTÁZKY

 

 

 
 
ICUDI 2000 & KZEI
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2011 

 

UZ PO TERMINE

   EXKURZIA pre 5.VHVS 2006/07

EXKURZIA 2008 - 5.VSVH
sa bude konať 25.-29.9.2006 
PREDBEŽNÝ PROGRAM EXKURZIE

OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC:  Komisia č.1,   Komisia č.2

EXKURZIA 2007 - 4.VHVS

Senec, Slovakia, October 19 - 23, 2005 - ( Pictures -Nov.2005)
Roma, Italy, 6 - 9 November 2003      Diplomové práce 2010

Lednice, Czech Republic, May 2 - 6, 2007

KNIHA Vašich WWW stránok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRKULÁR
PRIHLÁŠKA
ZOZNAM ÚČASTNÍKOV
detail info

 

 

KNIHA NÁZOROV