Welcome
Slovenský národný komitét IWA,
Slovenská komora stavebných inžinierov Bratislava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Vás pozývajú na 3.ročník Konferencie mladých výskumníkov
„KOMVY 2014“
Téma:
„Voda a životné prostredie“,
ktorá sa uskutoční
17.-19. Septembra 2014
v Bojniciach.
RS Hotel Hlboké Bojnice
1.6.2014 - registrácia a zaslanie abstraktov
predĺžené do 31.7.2014

30.6.2014 - zaslanie príspevkov
predlžené do 1.9.2014
PREDĹŽENIE TERMÍNOV
3rd Conference of Young Researchers „KOMVY 2014“
3. ročník Konferencie mladých výskumníkov „KOMVY 2014“
17.-19. September 2014
RS Hotel Hlboké Bojnice
Sekretariát konferencie:
STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Radlinského 11, 831 68 Bratislava

Ing. Kristína Galbová, PhD., Ing. Lenka Molnárová
+421 2 59274 568, +421 2 59274282, +421 911 791 911
31.7.2014 - registrácia a zaslanie abstraktov

1.9.2014 - zaslanie príspevkov

5.9.2014 - uhradenie účastníckeho poplatku