Welcome
Slovenský národný komitét IWA,
Slovenská komora stavebných inžinierov Bratislava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Vás pozývajú na 4.ročník Konferencie mladých výskumníkov
„KOMVY 2015“
Téma:
„Voda a životné prostredie“,
ktorá sa uskutoční
16.-18. Septembra 2015
Duchonka
Slovakia.
Duchonka,
Hotel Slniečko
do 15.8.2015 - registrácia a zaslanie
abstraktov
do 4.9.2015 - zaslanie príspevkov

do 4.9.2015 - úhrada poplatkov
TERMÍNY
www
4th Conference of Young Researchers „KOMVY 2015“
4. ročník Konferencie mladých výskumníkov „KOMVY 2015“
16.-18. September 2015
Duchonka, Slovensko
Sekretariát konferencie:
STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Ing. Kristína Galbová, PhD., Ing. Lenka Molnárová
+421 2 59274 568, +421 2 59274282, +421 911 791 911
31.7.2015 - registrácia a zaslanie abstraktov

4.9.2015 - zaslanie príspevkov

4.9.2015 - uhradenie účastníckeho poplatku

e-mail: komvy.konferencia@gmail.com