Osvedčenie - Odborná spôsobilosť


Katedra zdravotného 
a environmentálneho inžinierstva 
  

Osvedčovateľ odbornej spôsobilosti

Osvedčenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Študijný materiál - publikácia, pre bližšie informácie, kliknite na ikonu knihy.

Skúšobný poriadok č. 1

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti + prihláška

fakturačné údaje

Stanovenie počtu odborných zástupcov
Písomná skúška Platné od 27.3.2013
Kurzy odbornej prípravy
  TÉMA MIESTO DÁTUM  POZN.
1. Verejná kanalizácia (VK) PROEKO – inštitút vzdelávania 3.-5.jún 2013 tel.: 02/65 456 361,  mobil: 0903 403 083,  e-mail: chabalovah@proeko.sk
2. Verejný vodovod (VV) PROEKO – inštitút vzdelávania 20.-22.5.2013 tel.: 02/65 456 361,  mobil: 0903 403 083,  e-mail: chabalovah@proeko.sk
  
Zoznam vydaných osvedčení a ich platnosť
OZNAMY-bankové spojenie
Požiadavky na vzdelanie (dokument vo formáte PDF)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TÉMA MIESTO DÁTUM  POZN.
1. Verejná kanalizácia (VK)      
2. Verejný vodovod (VV)